ورود / عضویت / سبد خرید (0)
مشهد

مدت زمان نگهداری مواد غذایی در یخچال و فریزر

مدت زمان نگهداری مواد غذایی در یخچال و فریزر شیر تازه: در یخچال ۵ تا ۷ روز شیر بسته بندی باز شده: در یخچال ۲ تا ۳ روز خامه چربی گرفته شده: در یخچال ۱۰ روز خامه چرب: در یخچال ۱ روز خامه ترش شده : در یخچال ۴ هفته ماست : در یخچال ۷ ...

مدت زمان نگهداری مواد غذایی در یخچال و فریزر

مدت زمان نگهداری مواد غذایی در یخچال و فریزر شیر تازه: در یخچال ۵ تا ۷ روز شیر بسته بندی باز شده: در یخچال ۲ تا ۳ روز خامه چربی گرفته شده: در یخچال ۱۰ روز خامه چرب: در یخچال ۱ روز خامه ترش شده : در یخچال ۴ هفته ماست : در یخچال ۷ ...